This site uses javascript, some functionality and content is not working if javascript is disabled

Ürün bilgileri

Ürün bilgileri

Rockwool geniş bir taş yünü yalıtım ürün yelpazesi sunar. Rockwool Adriya’ nın tüm ürün bilgileri, kataloğumuzda sunulmuştur.

Ürün kataloğu

Ürünler ve uygulamalar

Ürünler ve uygulamalar

Rockwool ürünleri, platformlardaki hidrokarbon yangınlarından korumaktan, ofislerdeki havalandırma borularının sesini azaltıp, evlerin tavanarası odalarının yalıtımına kadar çok değişik uygulamalarda kullanılır.

Devamı

Taş yünü

Taş yünü

Taş yünü taşın direncini ve elyafta bulunan ısı yalıtım özelliklerini birleştiren yegâne doğal üründür.

Taş yününün özellikleri