GENEL KULLANIM ŞARTLARI

Bu web sitesinden Belgeler’i (yıllık rapor, çevre raporu, basın bültenleri, veri formları vs) kullanma izni şu şartlarla verilmektedir: (1) aşağıda yer verilen telif hakkı bildirimi tük kopyalarda gözükecektir, (2) bu web sitesinden söz konusu Belgeler’in kullanımı yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, ticari amaçla kullanılmayacak ve herhangi bir ağ bilgisayarında kopyalanmayacak veya gönderilmeyeyecek veya herhangi bir medyada yayınlanmayacaktır ve (3) hiçbir Belge’de değişiklik yapılmayacaktır. Başka bir amaçla kullanılması kesinlikle yasak olup, ağır hukuki ve cezai yaptırımları beraberinde getirebilir.

Yukarıda belirtilen belgeleri kullanma izni ROCKWOOL.com web sitesinin veya ROCKWOOL International A/S’nin sahibi olduğu veya kontrol ettiği başka bir sitenin tasarımını veya düzenini içine almamaktadır. ROCKWOOL International A/S web sitelerine ait unsurlar kanunla korunmakta olup, ne tamamen ne de kısmen kopya edilemez veya taklidi yapılamaz. ROCKWOOL web sitelerindeki logo, grafik veya imajların hiçbiri ROCKWOOL International A/S’den önceden kesin izin almadıkça kopyalanamaz veya başkalarına nakledilemez.

ROCKWOOL International A/S bu web sitesinde yayınlanan belgelerde ve ilişkili grafiklerde yer verilen bilgilerin herhangi bir amaca uygunluğu yönünde hiçbir beyanda bulunmamaktadır. Bu belgeler ve ilişkili grafiklerin tümü hiçbir garanti söz konusu olmadan “olduğu gibi” esasıyla verilmektedir. ROCKWOOL International A/S’nin bu web sitesinde yer verilen bilgilerin kullanımıyla ilgili olarak veya bunun sonucunda ortaya çıkan herhangi bir dolaylı, dolaysız veya netice itibariyle ortaya çıkan zararların veya ister sözleşmeden doğsun ister ihmalden isterse başka surette doğsun kullanım kaybından veya kar kaybından kaynaklanan diğer zararlar konusunda hiçbir surette sorumluluk taşımayacaktır.

Bu web sitesinde yayınlanan belgeler ve ilişkili grafikler teknik yanlışlıklar veya yazım hataları içerebilir.

TELİF HAKKI BİLDİRİMİ. Telif Hakkı © ROCKWOOL International A/S, Hovedgaden 584, 2640 Hedehusene, Danimarka. Tüm hakları saklıdır.

TİCARİ MARKALAR. ROCKWOOL®, ROXUL®, ROCKFON®, ROCKPANEL®, RockDelta®, BUILDDESK®, LAPINUS® ve GRODAN ve/veya burada referans verilen diğer ürünlerin adları ya ROCKWOOL International A/S’ye ve/veya bağlı ortaklıklarına ait ticari markalar veya tescilli ticari markalardır.