YANGIN

ROCKWOOL ürünleri sadece enerji verimliliği sağlamaz, aynı zamanda yangına karşı dayanıklılık da garanti eder.

TERMAL

Avrupa Birliği 2002/91/EC sayılı direktifinde belirtildiği üzere yeni binaların karbon performansı için çok katı düzenlemeler getirmiştir.